กราฟราคาหลักทรัพย์

SINGER
8.10 THB
-0.05(-0.61%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8.10 / 151,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8.15 / 174,000
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,866,500
วันก่อนหน้า
8.15
ราคาเปิด
8.20
ช่วงราคาระหว่างวัน
8.05 - 8.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.60 - 9.55
ปรับปรุงเมื่อ 23 สิงหาคม 2562 | 16:37