กราฟราคาหลักทรัพย์

SINGER
6.45 THB
+0.25(4.03%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6.40 / 316,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6.45 / 35,200
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6,999,700
วันก่อนหน้า
6.20
ราคาเปิด
6.20
ช่วงราคาระหว่างวัน
6.20 - 6.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.60 - 10.38
ปรับปรุงเมื่อ 19 มิถุนายน 2562 | 16:39