กราฟราคาหลักทรัพย์

SINGER
5.50 THB
-(-%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.50 / 68,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.55 / 33,400
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
561,600
วันก่อนหน้า
5.50
ราคาเปิด
5.50
ช่วงราคาระหว่างวัน
5.50 - 5.60
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.60 - 9.55
ปรับปรุงเมื่อ 06 ธันวาคม 2562 | 16:40