กราฟราคาหลักทรัพย์

SINGER
7.45 THB
+0.35(4.93%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7.40 / 1,236,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7.45 / 102,700
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5,201,100
วันก่อนหน้า
7.10
ราคาเปิด
7.10
ช่วงราคาระหว่างวัน
7.10 - 7.45
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.60 - 9.55
ปรับปรุงเมื่อ 22 ตุลาคม 2562 | 16:39