ข้อมูลสำคัญ

ชื่อและที่อยู่ ทุน สัดส่วนการลงทุน ประเภทกิจการ
บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด
เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2352-4777
โทรสาร 0-2352-4799
 • ทุนจดทะเบียน 1,450,000,000 บาท
 • หุ้นสามัญ 1,450,000 หุ้น
 • ทุนชำระแล้ว 1,450,000,000 บาท
99.99%
 • ธุรกิจเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน จักรเย็บผ้า สินค้าเชิงพาณิชย์ และสินค้าอื่นๆ
 • ธุรกิจรถทำเงิน
 • ธุรกิจเช่าซื้อเครื่องจักร
บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำกัด
8 หมู่ที่ 4 ถ.สามโคก-เสนา ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โทรศัพท์ 0-3520-1702-5
 • ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
 • หุ้นสามัญ 5,000 หุ้น
 • ทุนชำระแล้ว 5,000,000 บาท
99.88% บริการ
บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จำกัด
เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2352-4777
โทรสาร 0-2352-4799
 • ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
 • หุ้นสามัญ 40,000 หุ้น
 • ทุนชำระแล้ว 4,000,000 บาท
99.99% นายหน้าประกันชีวิต