ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์

เลือกปี:

ข่าวสั้น:ซิงเกอร์โล่งยอดขายขาดทุนลดลง

ซิงเกอร์เปิดแผน3ปีผุด300ช็อปตั้งทีมขายเจาะทุกชุมชน

'ซิงเกอร์'เร่งปัดฝุ่นแบรนด์

'ซิงเกอร์'เข็นกลยุทธ์4Rคืนชีพแบรนด์หนุนภาพสดใสฟื้นธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า

ซิงเกอร์เน้นกลยุทธ์4Rทวงเจ้าตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า

ความหมาย'4R'ในโฆษณาซิงเกอร์