ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

ประเภทกิจกรรม

วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
22 สิงหาคม 2562 Opportunity Day for Q2/2019
26 เมษายน 2562 ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 52
22 พฤศจิกายน 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2561
15 สิงหาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2561
20 เมษายน 2561 ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 51
02 มีนาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2560
21 สิงหาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2560
21 เมษายน 2560 ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 50
19 สิงหาคม 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2559
28 เมษายน 2559 ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 49
17 มีนาคม 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2558
27 สิงหาคม 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2558
24 เมษายน 2558 ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 48
17 มีนาคม 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2557
25 สิงหาคม 2557 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2557
25 เมษายน 2557 ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 47
18 มีนาคม 2557 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2556
22 สิงหาคม 2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2556
26 เมษายน 2556 ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 46
14 มีนาคม 2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2555
26 พฤศจิกายน 2555 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2555
24 สิงหาคม 2555 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2555
12 กรกฎาคม 2555 เยี่ยมชมบริษัท

จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ชั้น 17 อาคาร CAT Telecom แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ

30 พฤษภาคม 2555 วันจ่ายปันผล
30 เมษายน 2555 ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 45
22 มีนาคม 2555 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2554
30 พฤศจิกายน 2554 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2554
23 สิงหาคม 2554 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2554
27 พฤษภาคม 2554 วันจ่ายปันผล
30 พฤศจิกายน 2553 Analyst Meeting ไตรมาสที่ 3/2553
23 สิงหาคม 2553 Analyst Meeting ไตรมาสที่ 2/2553
28 เมษายน 2553 ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 44
21 เมษายน 2553 ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 43
11 มีนาคม 2553 Analyst Meeting ไตรมาสที่ 4/2552
23 เมษายน 2552 ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 42
19 มิถุนายน 2551 Analyst Meeting ไตรมาสที่ 1/2551
23 เมษายน 2551 ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 41
02 เมษายน 2551 วันปิดสมุด
23 พฤศจิกายน 2550 Analyst Meeting ไตรมาสที่ 3/2550
19 กันยายน 2550 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2550