ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

จันทรจิรา ก้องท้องสมุทร์
ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)


ที่อยู่: 72 อาคาร กสท. โทรคมนาคม ชั้น 17 ถ.เจริญกรุง แขวง/เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

662-352-4777 ต่อ. 4727

662-352-4799

chank@singerthai.co.th

แบบฟอร์มสอบถามข้อมูลการลงทุน

หากคุณมีคำแนะนำ ข้อคิดเห็นหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลนักลงทุนของซิงเกอร์ประเทศไทย กรุณากรอก ความคิดเห็นของคุณลงในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ทางเราจะติดต่อกลับไปยังคุณโดยเร็วที่สุด