ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ศุภราภรณ์ พงษ์นุ่มกูล
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)


ที่อยู่: 72 อาคาร กสท. โทรคมนาคม ชั้น 17 ถ.เจริญกรุง แขวง/เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

662-352-4777 ต่อ 4201

662-352-4799

SuparapornP@singerthai.co.th

แบบฟอร์มสอบถามข้อมูลการลงทุน

หากคุณมีคำแนะนำ ข้อคิดเห็นหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลนักลงทุนของซิงเกอร์ประเทศไทย กรุณากรอก ความคิดเห็นของคุณลงในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ทางเราจะติดต่อกลับไปยังคุณโดยเร็วที่สุด