ยินดีต้อนรับสู่นักลงทุนสัมพันธ์

ในปี พ.ศ. 2432 บริษัท ซิงเกอร์แห่งสหรัฐอเมริกา ได้แต่งตั้งบริษัท เคียมฮั่วเฮง จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายจักรเย็บผ้าซิงเกอร์ในประเทศไทยต่อมาในปีพ.ศ. 2448 บริษัท ซิงเกอร์แห่งสหรัฐอเมริกา จึงได้ตั้งสาขาขึ้นในประเทศไทย ใช้ชื่อว่า บริษัท ซิงเกอร์ โซอิ้ง แมชีน จำกัด วัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายจักรเย็บผ้า และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับจักรเย็บผ้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 | 16:36

SINGER

9.40 THB
+0.45(5.03%)
ราคาเปิด
9.05
สูงสุด
9.40
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
15,224,800
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
140,471,215

เว็บแคสต์

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52

ดาวน์โหลดข้อมูล

รายงานประจำปี 2561
PDF | 17.95 MB

ดาวน์โหลดนักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารทั้งหมดที่มีอยู่ได้แก่ : รายเดือนและรายไตรมาส

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SINGER-W1 และ SINGER-W2 (F53-5) (แก้ไข)

ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูลนักวิเคราะห์

การกำกับดูแลกิจการที่ดี